Información acerca do Rexistro

Antes de proceder co rexistro pedímosche que tomes un tempo para ler os requisitos e proceso selectivo. A ligazón ao formulario atópase na parte de abaixo.

O Esencial

Cando procedas co rexistro terás que cubrir un formulario, onde che pedimos ser sincero e que os teus datos sexan veraces. Fainos saber se xa dispós de coñecementos previos no mundo da aviación, real ou virtual, ou se queres iniciarche desde cero. Tan pronto como o envíes, poñerémonos en contacto contigo para guiarche durante os seguintes pasos.

Proceso de Selección

Unha vez realizado o formulario, facilitarémosche un código para acceder ao test inicial de coñecementos . En base ao resultado obtido, poderás pasar ao seguinte paso ou ben incorporarte ó noso centro de formación

Licenzas e Habilitacións

Se o resultado, no test anterior, supera ou iguala o 75% poderás solicitar o exame práctico dunha das aeronaves da nosa frota. Este consistirá na realización dun voo de curta duración, baixo a supervisión dun instrutor. 
Unha vez superada esta proba incorporaráseche directamente ao persoal e poderás realizar os teus voos de forma regular. En caso contrario, ofrecémosche a posibilidade de recibir formación orientada á aeronave que decidiras.

Estás preparado/a para sentir a forza- g?

Por suposto que sI! ACCEDER Ao FORMULARIO