Política de Privacidade

PABLO  CUETO SEIJO infórmate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do sitio web  AIR NUBEIRO.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD  GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso de sitio web e o rexistro na aerolínea virtual implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.


Identidade do responsable

Titular: PABLO CUETO SEIJO

NIF/CIF: 47367590X

Domicilio: Rua San Sebastian 1-5; 15007 A Coruña (A CORUÑA)

Correo electrónico: administracion@airnubeiro.es

Sitio Web: https://airnubeiro.es/


Principios aplicados en el tratamiento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

- Principio de  licitude, lealdade e transparencia: O Titular  sempre  requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que poden ser para un ou varios fins específicos sobre os que te informará previamente con absoluta transparencia.
- Principio de minimización de datos: 
O Titular solicitarache só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
- Principio de limitación do prazo de conservación: 
Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento.

O Titular informarate do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de rexistro como piloto, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable. En caso de manterse como piloto activo os datos conservaranse o tempo que dure a alta do piloto e un ano máis por se o piloto decidira voltar.

- Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.


Obtención de datos persoais

Para navegar por https://airnubeiro.es non é preciso que facilites ningún dato persoal. Os casos nos que sí proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

> Ó contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
> Ó encher o formulario de rexistro de  AIRNUBEIRO.


Os teus dereitos

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

  ·   Solicitar o acceso aos datos almacenados.

  ·   Solicitar unha rectificación ou a cancelación.

  ·   Solicitar a limitación do seu tratamento.

  ·   Opoñerte ao tratamento.

  ·   Solicitar a  portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a  portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación,  portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a administracion@airnubeiro.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che  concernen infrinxe o Regulamento.


Finalidade do tratamiento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, subscríbesche ao seu boletín ou realizas unha contratación, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por  evidalia.com , só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:


- Formularios de contacto: 
O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web coa finalidade de responder as túas consultas.

Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta ás túas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída no sitio web, os servizos que se prestan a través do sitio web, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poidas ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou da contratación.


- Formularios de rexistro: 
O Titular solicita os seguintes datos persoais: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web para xestionar a lista de pilotos activos, enviar boletíns, eventos a nivel interno e  notams da compañía virtual.

Os datos que facilites ao Titular estarán situados nos servidores de Google, Google Data  Center. (Google  Drive).

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os teus datos persoais:


Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.

>
Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de  cookies que se descargan no teu computador cando navegas polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de  Cookies.

Para xestionar as redes sociais. o Titular ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.


Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

 - Twitter                                                                                                                                                                                                                                    
  - YouTube
 - Instagram

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.


Seguridade dos datos personais

Para protexer os teus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en  EVIDALIA ( EVIDALIAHOST. COM). A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.


Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar  cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.


Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar  cookies, que é unha información que se almacena na túa navegador web.

Na páxina Política de  Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das  cookies.


Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirche a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.


Categorías de datos personais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

Datos identificativos.


Conservación de datos personais

Os datos persoais que proporcións ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.


Destinatarios de datos personais
- Google Analytics 
é un servizo de analítica web prestado por Google,  Inc., unha compañía de  Delaware cuxa oficina principal está en 1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Atoparás máis información en:  https:// analytics. google. com

Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a  cookie achega do uso do sitio web (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.


Navegación Web

Ó navegar por https://airnubeiro.es/  pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarche.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:


Google Analytics

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.


Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométesche a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.


Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web declaras ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.


Revocabilidade

Para exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación,  portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a administracion@airnubeiro.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.


Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.


ACTUALIZADO O 22/01/2021